Mevzuatlar
05 Şubat 2021

4371 Sayılı Türk Medeni Kanunu

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4721.pdf

5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5395.pdf

5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/12/20061224-1.htm

Ruh Sağlığı Hastalarının Sevk ve Takibi 13.10.2015 Tarihli Genelge

https://bursaism.saglik.gov.tr/Eklenti/8907/0/2005-155-sayili-genelgepdf.pdf

Ruh Sağlığı Hastalarının Sevk ve Takibi Genelge Değişikliği 2014/02 Nolu Genelge

https://khgmsaglikhizmetleridb.saglik.gov.tr/TR-42932/ruh-sagligi-sevk-genelgesi.html

Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=4804&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi

https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/1349,img071372pdf.pdf?0