Vizyon Misyon ve Kalite Politikamız
07 Aralık 2018

               

KALİTE  POLİTİKAMIZ;

  • Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uyma ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak
  • Ekip anlayışı ile personelin aktif katılımını teşvik etmek
  • İnsana ve çevreye saygıda öncü kurum olmak
  • Sürekli eğitim çağdaş bir yönetim anlayışı ve çalışma ortamı sağlamak
  • Yasal şartlar çerçevesinde ulaşılabilir, kaliteli ve sürekli sağlık hizmeti sunulmasına önderlik etmek.
  • Kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını teşvik etmek
  • Tıbbi ve teknolojik gelişmeleri takip ederek hasta, çalışan güvenliği ve memnuniyeti odaklı etik değerleri dikkate alan çağdaş, güvenilir hizmet sunmak.

                             MİSYONUMUZ

               Toplumun yaşam kalitesini artırmak amacıyla, sağlığı korumak ve geliştirmek için kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak ve  sağlık hizmeti verme sorumluluğu içinde, insan odaklı, hasta ve çalışan memnuniyetini esas alan profesyonel yönetim anlayışıyla sunmak, verimliliği ve hizmet kalitesini sürekli geliştirmek ve iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak.

                             VİZYONUMUZ

               Sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sunulduğu uluslararası alanda referans gösterilen güvenilir, saygın ve öncü bir kurum olmak.