2018 Faaliyetler
03 Mart 2020

02.MART 2018 tarihin de bağlı sağlık kurumlarımızın   Acil Sağlık Hizmetleri Birimi değerlendirildi,değerlendirme sonunda tespit edilen eksikliklerin tamamlanması amacıyla ilgili yönetime yazı ile bildirildi

01.NİSAN2018.VE 30.MAYIS 2018 tarihleri arasın da  kurumlarımızın  Kalite Yönetim Direktörlerinin katılımıyla,  İl Kalite Koordinatörlüğü  tarafından oluşturulan''Sağlıkta Kalite Standartlar Ekibi ''  tarafından ilimizdeki kamu özel tüm sağlık kurumlarımız ''Sağlıkta Kalite  Standartları ''rehberi doğrultusun da iç denetim yapılmış olup yapılan denetimler de tespit edilen eksikliklerin  düzeltilmesi için ilgili yönetime    rapor edildi 

26.TEMMUZ 2018 tarihin de Sağlık Hizmetleri Başkanımız ve Ağız Diş Sağlığı  Merkezi  müdürümüzle   birlikte  il sağlık müdürlüğü n de bina denetimi yapıldı denetim de hasta ve çalışan güvenliğini etkileyecek  sorunlar tespit edilerek  yönetime sunuldu

05 /21 EYLÜL 2018. VE  21.EYLÜL 2018  tarihleri arasın da İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafın  oluşturulan ''Verimlilik Yerinde Değerlendirme Ekibi'' ile    bağlı sağlık kurumlarımız  ''Verimlilik Rehberi ''doğrultusun da değerlendirildi . Denetimde tespit edilen eksikliklerin  düzeltilmesi için ilgili yönetime    rapor edildi