Görev Tanımı
06 Aralık 2018

İL KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

1-SHGM Sağlıkta Kalite verimlilik ve Akreditasyon Daire Başkanlığının. 27.06.2015 tarih ve 29399 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik  doğrultusun da çalışmalar yürütmek

2-İldeki  Kamu, Özel sağlık  kurum ve kuruluşlarını performans yönetimi ve Sağlıkta Kalite Standartları kapsamında koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek

3-İldeki Kalite Yönetim Direktörleri  ve tüm sağlık çalışanlarını kalite yönetimi uygulamalarındaki gelişmelerini, bilgi ve birikimlerini paylaşmalarını sağlamak üzere toplantı ve eğitim organize etmek.

5-İldeki sağlık kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen Kalite Yönetim Direktörlerine ilişkin bilgileri ''Kurumsal Kalite Sistemi''kaydetmek..

7-İldeki Kamu Özel  sağlık kurum ve kuruluşları SKS çerçevesinde değerlendirmek, SKS kapsamında yapılan kalite uygulamalarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonu görevini yürütmek.

8- Sağlık Müdürlüğünce değerlendirmesi yapılan sağlık kurum ve kuruluşlarına ait kalite değerlendirme verilerini Kurumsal Kalite Sistemine kaydetmek,

9- İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Birimlerini Yönetim Hizmetleri Genel   Müdürlüğünün 31 Ocak 2013 tarihli 5189 sayılı yazılarına istinaden Performans kriterlerine yönelik değerlendirilerek bağlı birimlerin Birim Performans Puanının belirlenmesini sağlamak

10-İldeki Kamu, Üniversite ve Özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında ‘’Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri’’ uygulamalarının, desteklenmesi, geliştirilmesi, bilgi ve birikimlerini paylaşmalarını sağlamak amacıyla kalite yönetim direktörleri, yöneticiler ve sorumlularla  toplantılar  ve eğitim çalışmaları düzenlemek

11-Göreve yeni başlayan  kalite  yönetim direktörlerine oryantasyon eğitimleri düzenlemek

12-ildeki kamu özel sağlık kurumlarımıza  periyodik aralıklarla“Sağlıkta Kalite Standartları ve verimlilik rehberleri doğrultusun da  değerlendirmek ve yapılan değerlendirmeler de tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ve takibini sağlamak 

13- Görev alanına giren konularda her türlü gelişmeyi takip etmek üzere yerli ve yabancı seminer, konferans, kongre gibi her türlü eğitim etkinliklerine katılmak, güncel ve mesleki yayınları izlemek ve gelişmeleri ilgili kurumlara duyurmak.

14-ildeki kamu özel sağlık kurumlarımız  tarafından  düzenli olarak girilen  Klinik Kalite verilerinin bakanlıkça hedeflenen verilerle uyumlu olup olmadığını Karar Destek Sistemin den takip edilerek  uygunsuzluklar ve yapılacak düzenlemelere yönelik  Kalite Yönetim Direktörleri ve USS sorumlularıyla periyodik aralıklarla toplantılar düzenlemek

16-Müdürlük bünyesin de kurulan klinik kalite komite toplantıların da görev almak

17-Bakanlık ve Müdürlük Makamının uygun gördüğü diğer görevleri yerine getirmek