Koordinatörlük Sorumlusu
24 Mayıs 2017

Koordinatörlük Sorumlusu

 


 

Araştırmacı.  Leyla Yılmaz KANBUR

zorgverlener.jpg

HASTA OLARAK HAKLARIMIZ;

1) Hizmetten Genel Olarak Faydalanma,

2) Bilgilendirme ve Bilgi İsteme,

3) Sağlık Kuruluşunu ve Personelini Seçme ve Değiştirme,

4) Mahremiyet,

5) Rıza,

6) Güvenli Ortamda Sağlık Hizmeti Alma,

7) Dini Vecibelerini Yerine Getirebilme,

8) Saygınlık Görme ve Rahatlık,

9) Ziyaretçi ve Refakatçi Bulundurma,

10) Şikayet ve Dava Hakkı

HASTA OLARAK SORUMLULUKLARIMIZ

1) Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygula-malarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder.

2) Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak verir.

3) Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelmeli ve tedavisinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunur.

4) Randevu tarih ve saatine uyar, değişiklikleri ilgili yere bildirir.

5) İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterir.

6) Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmaz.

7) Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında hasta iletişim birimine başvurur.”