2019 Faaliyetler
03 Mart 2020

TARİHFAALİYETİN ADI
 KATILIMCILAR  FAALİYETİN  KONUSU
 OCAK  EĞİTİM SAĞLIK KURUMLARININ EVDE SAĞLIK  HİZMETLERİ SORUMLULARI  VE ÇALIŞANLARI EVDE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA '' SKS  EVDE SAĞLIK REHBERİ''NDE YER ALAN  DOKÜMANLARIN HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ KONUSUN DA EĞİTİM DÜZENLENDİ
 OCAK  TOPLANTI SAĞLIK KURUMLARININ 
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRLERİ 
 2019 YILI FAALİYETLERİ VE YAPILACAK DEĞERLENDİRMELER DE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR KONUSUN DA BİLGİLENDİRME YAPILDI 
 ŞUBAT TOPLANTI 112 BAŞHEKİMLİĞİ KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ 112 SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI REHBERİNİN HAZIRLANMASI İÇİN GEREKLİ OLAN FAALİYETLERİN BAŞLATILMASI  VE YAPILACAK PLANLAMALAR DEĞERLENDİRİLDİ 
 MART TOPLANTI SAĞLIK KURUMLARININ 
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRLERİ
 BAKANLIK TARAFINDAN YAPILAN DENETİMLER DE TESPİT EDİLEN EKSİKLİKLER VE NEDENLERİ
SAĞLIK KURUMLARIN DA  KULLANILAN  KALİTE DOKÜMANLARIN DA YAŞANAN SORUNLAR VE ÇALIŞANLAR DA BİLGİ YETERSİZLİĞİ V.B KONULARDA BİLGİLENDİRME YAPILDI.
 NİSAN DENETİM  SAĞLIK KURUMLARININ 
KALİTE YÖNETİM  DİREKTÖRLERİ
  İLİMİZDE BULUNAN ÖZEL DİYALİZ MERKEZİ SKS  REHBERİN DE YER ALAN STANDARTLAR DOĞRULTUSUN DA DEĞERLENDİRİLEREK   DENETİM RAPORU  KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ  TARAFINDAN  KURUMSAL KALİTE SİSTEMİNE  GİRİLEREK KAYIT ALTINA ALINDI 
 NİSAN DENETİM  SAĞLIK KURUMLARININ 
KALİTE YÖNETİM  DİREKTÖRLERİ
 GÜNEYSU HASTANESİ SKS  REHBERİN DE YER ALAN 
STANDARTLAR DOĞRULTUSUN DA  DEĞERLENDİRİLEREK   DENETİM RAPORU  KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ TARAFINDAN     KURUMSAL KALİTE SİSTEMİNE   GİRİLEREK KAYIT ALTINA ALINDI 
 MAYIS TOPLANTI 112 BAŞHEKİMLİĞİ KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ VE BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI 112 BAŞHEKİMLİĞİ KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ  VE BÖLÜM KALİTE  SORUMLULARININ KATILIMIYLA   
112 SAĞLIKTA KALİTE  STANDARTLARI REHBERİNDE YER ALAN VE HAZIRLANAN  DOKÜMANLAR  DEĞERLENDİRİLDİ
 MAYIS TOPLANTI 112 BAŞHEKİMLİĞİ KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ VE BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI  112  SKS  FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ AMACIYLA HAZIRLANAN   DOKÜMANLAR VE YAPILACAK DEĞERLENDİRİLDİ
 HAZİRAN TOPLANTI 112 İSTASYON BAŞHEKİMLİĞİN
 BÖLÜM KALİTE SORUMLULAR
 112 SKS REHBERİ DOĞRULTUSUN DA 
HAZIRLANAN DOKÜMANLAR DEĞERLENDİRİLEREK GEREKLİ DÜZENLEMELERİN YAPILMASI KONUSUN DA BİLGİLENDİRME YAPILDI  
 TEMMUZ DENETİM İL KALİTE KOORDİNATÖRÜ VE EVDE SAĞLIK KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜMÜZ  EVDE SAĞLIK KOORDİNASYON MERKEZİ TARAFINDAN  BAĞLI EVDE SAĞLIK BİRİMLERİ SKS EVDE SAĞLIK  REHBERİ DOĞRULTUSUN DA  DEĞERLENDİRİLEREK   ELDE EDİLEN SONUÇLAR  BAKANLIĞIMIZ  KURUMSAL KALİTE SİSTEMİNDE KAYIT ALTINA ALINDI 
 AĞUSTOS DENETİM İL KALİTE KOORDİNATÖRÜ VE EVDE SAĞLIK KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜMÜZ  EVDE SAĞLIK KOORDİNASYON MERKEZİ TARAFINDAN  BAĞLI EVDE SAĞLIK BİRİMLERİ SKS EVDE SAĞLIK  REHBERİ DOĞRULTUSUN DA  DEĞERLENDİRİLEREK   ELDE EDİLEN SONUÇLAR  BAKANLIĞIMIZ  KURUMSAL KALİTE SİSTEMİNDE KAYIT ALTINA ALINDI 
 EYLÜL TOPLANTI EVDE SAĞLIK KOORDİNASYON
 BİRİMİ
 EVDE SAĞLIK KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ VE 
KOORDİNASYON BİRİMİ ÇALIŞANLARIYLA TOPLANTI YAPILARAK YAPILAN DENETİM SONUN DA TESPİT EDİLEN EKSİKLİKLERİN  TAMAMLANMASI KONUSUN DA BİLGİLENDİRME YAPILDI 
 EKİM EĞİTİM 112 İSTASYONLARI ÇALIŞANLARI BAŞHEKİMLİK ÇALIŞANLARI VE YÖNETİCİLERİ 112  BAŞHEKİMLİK,  KKM  VE İSTASYONLAR DA  ÇALIŞAN  TÜM PERSONELE PLANLANAN SÜRELER DE    
 SKS REHBERİN DE YER ALAN 
KONULAR HAKKIN DA  EĞİTİM VERİLDİ
 KASIM EĞİTİMSAĞLIK KURUMLARININ EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ BÖLÜM KALİTE  SORUMLULARI 
 DOKÜMANLARIN HAZIRLANMASI ÖNEMİ  VE  DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR HAKKINDA EĞİTİM VERİLDİ 
 ARALIK DENETİM  112  KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ  VE  YÖNETİCİLER  112 SKS REHBERİ DOĞRULTUSUN
 DA  BAĞLI İSTASYONLAR DA YETİN DE DEĞERLENDİRME YAPILARAK TESPİT EDİLEN EKSİKLİKLER  BAŞHEKİMLİĞE YAZIYLA GÖNDERİLDİ.