T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Rize İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Rize İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İç Kontrol Mevzuatı

Güncelleme Tarihi: 07/02/2019


 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu.pdf

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

5436 Sayılı Kanun.pdf

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar.pdf

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi.pdf

 Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği

Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği.pdf

 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi.pdf