T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Rize İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Rize İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

SÜREKLİ İŞÇİ PERSONEL KADROSUNA ALINACAK ÇALIŞANLARA İLİŞKİN SINAV SONUÇLARI DUYURUSU

Güncelleme Tarihi: 13/02/2019

SÜREKLİ İŞÇİ PERSONEL KADROSUNA ALINACAK ÇALIŞANLARA İLİŞKİN SINAV SONUÇLARI DUYURUSU


 

RİZE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI BİRİMLERİNDE PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI PERSONELİ OLUP SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ İÇİN YAPILAN SÖZLÜ SINAV SONUÇLARINA İLİŞKİN İLAN METNİ

 

1 Ocak 2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar” gereğince, sürekli işçi kadrolarına geçiş için oluşturulan Sınav Kurulları tarafından sözlü sınavlar gerçekleştirilmiş olup sınav sonuçları ekli listede yer almaktadır.

İlanen tebliğ olunur. 22/03/2018


SINAV SONUÇ LİSTESİ.xlsx

İLAN METNİ (5).docx